ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 27 ก.ค. 2566 เวลา 15:50 น.
 737
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2566 ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับประถมศึกษา ลำดับที่ 1-25 ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับประถมศึกษา  ลำดับที่ 26-50 ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับประถมศึกษา  ลำดับที่ 51-75 ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับประถมศึกษา  ลำดับที่  76-88 ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์แนบ

ใบประกาศเกียรติบัตรเรียนดี  ระดับอุดมศึกษา ไฟล์แนบ