หลักเกณฑ์การให้บริการด้านเงินฝาก

หลักเกณฑ์การให้บริการด้านเงินฝาก


แบ่งเป็น  ประเภท


 1 เงินฝากออมทรัพย์  เปิดบัญชีครั้งแรกอย่างน้อย 100 บาท สามารถฝากถอนได้ทุกวัน คิดดอกเบี้ย ณ วันสิ้นปี    ไม่เสียภาษี

 2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรกอย่างน้อย 1,000 บาท ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนเกินที่กำหนดคิดดอกเบี้ย 1% ไม่ต่ำกว่า 500 บาท  (ต้องมีเงินคงเหลือติดบัญชีไว้อย่างน้อย 1,000 บาท) คิดดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม (ปีละ 2 ครั้ง) ไม่เสียภาษี

 3 เงินฝากประจำ  คือ เงินฝากประจำ  12  เดือน  เปิดบัญชีครั้งแรกอย่างน้อย  100  บาท

 4 เงินฝากประจำประเภทยกเว้นภาษี  คือ  เงินฝากที่ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน จนครบ 24 เดือน(รับฝากตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท) รับฝากภายในวันที่ 1 – 5 ของแต่ละเดือน ไม่เสียภาษี
     
 
>>> การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ได้ที่สหกรณ์ฯ  ชั้น  3 อาคารถนนรัชดาภิเษก <<< 

 
การฝาก - ถอนเงิน  สามารถกระทำได้ดังนี้

1. ฝาก – ถอนเงิน  เป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ
2. ฝากโดยการโอนเข้าบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด  จำกัด”

 
UploadImage 
      ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขา  ศาลอาญา
  860-0-05725-6
UploadImage 
      ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขา  ท่าเตียน
  026-1-04412-5
UploadImage
ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขา  พหลโยธิน  39
  039-1-71446-5
  UploadImage
      ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด สาขา  ถนนตะนาว
  111-0-28209-0
 
หมายเหตุ: กรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง  เพื่อความสะดวกในการลงบัญชีเงินฝาก  หรือเปิดใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้โดยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ