กู้พิเศษ(โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

กู้พิเศษ(โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)