หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2566

หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2566 ไฟล์แนบ

โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์

ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์บริษัทรับทำประกัน พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง 1.บริษัท เอไอเอ จำกัด ...

ดูทั้งหมด

เศรษฐกิจ - ธุรกิจ

ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายอิทธิพร แก้วทิพย์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นายวัชระ อินทุสุต
รองประธานกรรมการคนที่ 5
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการคนที่ 6
นายมนต์ชัย บ่อทรัพย์
รองประธานกรรมการคนที่ 7
นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางพรศรี ฤทธิจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางศรีอุดม คงดี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายรัชต์เทพ ดีประหลาด
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัตนา วงศ์ทะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

สถิติเว็บไซต์
วันนี้
1,000
 คน
เมื่อวาน
1,000
 คน
เดือนนี้
4,000
 คน
ปีนี้
64,000
 คน
ทั้งหมด
695,092
 คน