โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์

ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์บริษัทรับทำประกัน พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง 1.บริษัท เอไอเอ จำกัด ...

หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2566

หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2566 ไฟล์แนบ

ดูทั้งหมด

เศรษฐกิจ - ธุรกิจ

ดูทั้งหมด

การเงิน-การลงทุน

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายอิทธิพร แก้วทิพย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายวัชระ อินทุสุต
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นายรัชต์เทพ ดีประหลาด
รองประธานกรรมการคนที่ 5
นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์
รองประธานกรรมการคนที่ 6
นายสถิรภาค อ่อวิเชียร
กรรมการ
นางพรศรี ฤทธิจันทร์
กรรมการ
นายสำราญ หวังกุศล
กรรมการและเหรัญญิก
นางศรีอุดม คงดี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางวรรณา ศุภศักดิ์โชติวิช
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัตนา วงศ์ทะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

สถิติเว็บไซต์
วันนี้
64
 คน
เมื่อวาน
333
 คน
เดือนนี้
18,169
 คน
ปีนี้
200,169
 คน
ทั้งหมด
831,261
 คน