บริษัท ซัมซุงประกัันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซัมซุงประกัันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


1.  เอกสารใบคำขอเอาประกัน (จำนวน 6 แผ่น) ไฟล์แนบ

2.  หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติ (แนบพร้อมใบคำขอ จำนวน 2 แผ่น) ไฟล์แนบ

3. ตัวอย่างการคีย์ข้อมูลในโปรแกรมข้อเสนออัตราเบี้ยประกัน ไฟล์แนบ

4. โปรแกรมคำนวนเบี้ยประกัน ไฟล์แนบ